Dầu Nhớt Hoàng Long
Got Product Questions? We Can Help!

Danh sách SP

MÁY DỆT BAO PP
NHỚT 10 CHO MÁY DỆT BAO PP
FINAVESTAN A 360 B
FINAVESTAN A 360 B
MOBIL SHC 639
MOBIL SHC 639
CPI Solest 220
CPI Solest 220
DACNIS SH 46
TOTAL DACNIS SH 46
RINOLIN CLP 680
FUCHS RINOLIN CLP 680
Renolin CLP 220
Fuchs Renolin CLP 220
AeroShell Greas 6​
AeroShell Greas 6​
AEROSHELL W100
AEROSHELL W100
MOBIL SHC 634
MOBIL SHC 634
HOANGLONGJSC-000460
Meropa Synthetic EP320
NYNAS NYTRO LIBRA
NYNAS NYTRO LIBRA
Total Seriola 1510
Total Seriola 1510
CASTROL HYSPIN AWS 10
CASTROL HYSPIN AWS 10
Mobil SHC 625
Mobil SHC 625
TELLUS S2 MX 100
TELLUS S2 MX 100
HOANGLONGJSC-000454
Mobil Univis HVI 13
HOANGLONGJSC-000453
DẦU THỦY LỰC US LUBE HYDRO OIL AW 68
SHELL RIMULA OIL R4 20W50
SHELL RIMULA OIL R4 20W50
CASTROL CRB + 20W50
CASTROL CRB + 20W50
HYDRANSAFE HFC 146
TOTAL HYDRANSAFE HFC 146
Renolin Unisyn CLP220
Renolin Unisyn CLP220
TOTAL CERAN XM 460
TOTAL CERAN XM 460
RENOLIN B15 BLUS HLP
RENOLIN B15 BLUS HLP
RENOLIN B 15 VG 46 PLUS
RENOLIN B 15 VG 46 PLUS HLP HYDRAULIC
TELLUS S2 MX 46, 68
TELLUS S2 MX 46, 68
MOBIL VACUOLINE 528
MOBIL VACUOLINE 528
Outboard Plus
MOBIL Outboard Plus
Mobil SHC Cibus 46,68...
Mobil SHC Cibus 46,68...
nhớt CHO MÁY DỆT BAO BÌ PP
MÁY DỆT BAO BÌ PP
DẦU CHỐNG RÌ SÉT KIM LOẠI
DẦU CHỐNG RÌ SÉT KIM LOẠI
Optigear Synthetic X 320
Optigear Synthetic X 320
Mobil Delvac Synthetic 80W-140
Mobil Delvac Synthetic 80W-140
Mobil Polyrex EM
Mobil Polyrex EM
Mobil SHC Cibus 320
Mobil SHC Cibus 320
OMALA S2 GX 220
OMALA S2 GX 220
TOTAL LACTUCA LT 2
TOTAL LACTUCA LT 2
MOTUL SAFKOOL 6215
MOTUL SAFKOOL 6215
jet lube seal guard
JET LUBE SEAL GUARD
PLUSCO 100
PLUSCO 100
Aeroshell
AEROSHELL
DẦU CHỐNG RỈ KIM LOẠI
DẦU CHỐNG RỈ KIM LOẠI
TOTAL AZOLLA ZS
AZOLLA ZS 32,46,68..
Shell Tellus S2 VX 46
Shell Tellus S2 VX 46
SHELL TELLUS S2 VX 68
SHELL TELLUS S2 VX 68
SHELL TELLUS S2 MX 46
SHELL TELLUS S2 MX 46
Mobilgrease FM 221
Mobil FM 221
Atlascopco-PN1615595400
ATLASCOPCO-PN1615595400
Condat Neat Green 40 Ep
Condat Neat Green 40 Ep
Fuchs Renoform Mzan 51M
Fuchs Renoform Mzan 51M
CASTROL MHP 154
CASTROL MHP 154
DẦU MÁY MAY CN, WHITE OIL
DẦU MÁY MAY CN, WHITE OIL
MOBIL GREASE OGL 461
MOBIL GREASE OGL 461
Shell Diala S4 ZX-I
Shell Diala S4 ZX-I
VBC COOL MIC 5PV
VBC COOL MIC 5PV
TOTAL MULTIS COMPLEX HV 2
TOTAL MULTIS COMPLEX HV 2
TECTYL COOL 240 E
TECTYL COOL 240 E
TECTYL 506
TECTYL 506
Castrol Optigear Synthetic X 320
Castrol Optigear Synthetic X 320
SHELL REFRIGERATION OIL S4 FRV 68
SHELL REFRIGERATION OIL S4 FRV 68
NAVIGREASE CSX 2
NAVIGREASE CSX 2
Mobil Outboard Plus
Mobil Outboard Plus
Shell Tellus S2 MX 68
Shell Tellus S2 MX 68
DIESEL POWER MAR 71
DIESEL POWER MAR 71
Gadus S2 V220AD 2
Gadus S2 V220AD 2
BP ENERGREASE HTG 2
BP ENERGREASE HTG 2
Fuchs Renolit Superplex 2010
Fuchs Renolit Superplex 2010
MOBIL DELVAC 1 SYNTHETIC 5W40
MOBIL DELVAC 1 SYNTHETIC 5W40
MOBIL RARUS SHC 1024
MOBIL RARUS SHC 1024,1025,1026
DELVAC SYNTHETIC GEAR OIL 80-140
MOBIL DELVAC SYNTHETIC GEAR OIL 80-140
CASTROL AIRCOL 266
CASTROL AIRCOL 266
UNIREX™ N Series
UNIREX™ N
DAU BANH RANG
TOTAL CARTER EP
Total Multis MS 2
Total Multis MS 2
TOTAL TRANSTEC 80W-90
TOTAL TRANSTEC 80W-90
TOTAL RUBIA TIR 7400 -15W40
TOTAL RUBIA TIR 7400 -15W40
TOTAL RUBIA TIR 6400 -15W40
TOTAL RUBIA TIR 6400 -15W40
TECTYL DRAW 2500
TECTYL DRAW 2500
Tectyl DRAW 7167
Tectyl DRAW 7167, Tectyl DRAW 7175
Tectyl cool 135 V
Tectyl cool 135 V
Mobilgrease FM 222
MOBILGREASE FM 222
CASTROL HYSPIN AWH - M 100
CASTROL HYSPIN AWH - M 100
CYLINDER OIL W 680
CYLINDER OIL W 680
MOBIL ATF 220
MOBIL ATF 220
CALTEX CAPELLA WF 68
CALTEX CAPELLA WF 68
MOBILUBE HD SAE 85W-140
MOBILUBE HD SAE 85W-140
Mobil Jet Oil 254
MOBIL JET OIL 254
HOANGLONGJSC-000380
MOBIL AERO HL
TECTYL RP 361
TECTYL RP 361
TECTYL COOL 290
TECTYL COOL 290
TECTYL COMBI EP NO 1
TECTYL COMBI EP NO 1
TECTYL COOL 531
TECTYL COOL 531
TECTYL COMBI EP NO 2
TECTYL COMBI EP NO 2
TECTYL POWER SYN 68
TECTYL POWER SYN 68
Tectyl Power 68
TECTYL POWER 68
Shell Diala S2 ZX -A
Shell Diala S2 ZX -A
AEROSHELL FLUID 5MA
AEROSHELL FLUID 5MA
ATLAS COPCO PAROIL S
ATLAS COPCO PAROIL S
SHELL GADINIA
SHELL GADINIA
MOBILGARD 570
Mobilgard™ 570
Contact Us
Dầu Nhớt Hoàng Long Copyright ©2015